Search
Close this search box.

Tag: Porsche Taycan

PORSCHE 911 และ Taycan เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดขายที่มั่นคงในปี 2566

 ยอดส่งมอบรถยนต์ทั่วโลก 320,221 คันในปี 2566  เติบโตเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน  การกระจายตลาดอย่างสมดุลในทุกภูมิภาคทั่วโลก  ไทคานน์ (Taycan) มียอดส่งมอบมากกว่า 40,000 คัน ปอร์เช่ (Porsche) ประสบความสําเร็จด้วยตัวเลขการเติบโตที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2566 โดยมียอดการส่งมอบเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตรถสปอร์ตรายนี้ได้ส่งมอบรถยนต์จำนวน 320,221 คันในช่วง

อ่านเพิ่มเติม