PORSCHE 911 และ Taycan เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดขายที่มั่นคงในปี 2566

Share on facebook
Share on twitter

 ยอดส่งมอบรถยนต์ทั่วโลก 320,221 คันในปี 2566
 เติบโตเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน
 การกระจายตลาดอย่างสมดุลในทุกภูมิภาคทั่วโลก
 ไทคานน์ (Taycan) มียอดส่งมอบมากกว่า 40,000 คัน

ปอร์เช่ (Porsche) ประสบความสําเร็จด้วยตัวเลขการเติบโตที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2566 โดยมียอดการส่งมอบเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตรถสปอร์ตรายนี้ได้ส่งมอบรถยนต์จำนวน 320,221 คันในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นี่คือการเพิ่มขึ้นในอัตรา 3% จากปี 2565 เดทเลฟ วอน พลาเทน (Detlev von Platen) สมาชิกคณะกรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาดของปอร์เช่ เอจี (Porsche AG) กล่าวว่า "แม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แต่แบรนด์ของเรายังคงเป็นที่นิยม และปีที่แล้วเรามียอดขายปอร์เช่ที่ใหญ่ที่สุดจากในหลายภูมิภาค เราจะยังคงเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายตลาดที่สมดุลนี้ต่อไป”

การเติบโตในภูมิภาคทั่วโลก
ในทวีปยุโรป (ไม่รวมประเทศเยอรมนี) ปอร์เช่ส่งมอบรถยนต์ได้ถึง 70,229 คันในปีที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าปี 2565 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในตลาดบ้านเกิดอย่างประเทศเยอรมนี ลูกค้า 32,430 ราย ได้รับการส่งมอบรถยนต์ใหม่ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ทวีปอเมริกาเหนือมียอดส่งมอบถึง 86,059 คัน (+9 เปอร์เซ็นต์) ส่งผลให้เป็นภูมิภาคที่มียอดขายที่ใหญ่ที่สุดของปอร์เช่ในปี 2566 สำหรับในประเทศจีน มีการส่งมอบรถยนต์จำนวน 79,283 คันให้กับลูกค้า (-15 เปอร์เซ็นต์) การลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค ส่วนภูมิภาคการขายต่างประเทศและตลาดเกิดใหม่ (Overseas and Emerging Markets) ยังคงพัฒนาไปในทางบวก โดยมีการส่งมอบเพิ่มขึ้นถึง 16 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวน 52,220 คัน

ปอร์เช่ 911 คือรุ่นยอดนิยมตลอดกาล ปอร์เช่ 911 มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดในบรรดากลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นถึง 24 เปอร์เซ็นต์ รถยนต์รุ่น 911 ได้ถูกส่งมอบให้กับลูกค้าจำนวน 50,146 รายทั่วโลก ส่วนไทคานน์ (Taycan) ยังเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเลขสองหลัก โดยลูกค้าจำนวน 40,629 ราย รับมอบรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าใหม่นี้ (+17 เปอร์เซ็นต์)

รุ่นที่มียอดส่งมอบสูงสุดคือ คาเยนน์ (Cayenne) รถสปอร์ตอเนกประสงค์ (SUV) รุ่นนี้ ถูกส่งมอบให้กับลูกค้าจำนวน 87,553 รายในปีที่ผ่านมา (-8 เปอร์เซ็นต์) การลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 สามารถอธิบายได้จากการเปลี่ยนแปลงโมเดลใหม่ ซึ่งหมายถึงการเปิดตัวรุ่นใหม่ทั่วโลกนับตั้งแต่การเผยโฉมอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน ตลอดจนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรุ่นไฮบริดเพื่อให้เจ้าของรถมั่นใจในการครอบครองรถยนต์คุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ปอร์เช่ มาคันน์ (Porsche Macan) ได้รับการส่งมอบให้กับลูกค้าจำนวน 87,355 ราย และยังคงอยู่ที่ระดับเดียวกับปีที่แล้ว รุ่นพานาเมร่า (Panamera) มียอดส่งมอบถึง 34,020 คัน ส่วน 718 บ็อกซเตอร์ และ 718 เคย์แมน มียอดส่งมอบที่ 20,518 คัน (+13 เปอร์เซ็นต์)

สำหรับปี 2567 เดทเลฟ วอน พลาเทน (Detlev von Platen) คาดว่าจะยังคงเป็นปีที่ท้าทาย "เรากำลังวางรากฐานสำหรับอนาคต และกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนารถยนต์ถึง 4 ใน 6 รุ่นของเรา ซึ่งถือได้ว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมาก ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่เหลื่อมล้ำกันกว่าที่เคยเป็นมา และคาดว่าสภาวะตลาดในจีนจะยังคงมีความท้าทาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรักษาสมดุลของโครงสร้างการจัดจำหน่ายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน ในปี 2567 เราจะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตเพื่อเพิ่มมูลค่าและระดับการจัดจำหน่ายที่มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม”

ปอร์เช่ เอจี (Porsche AG) ยอดส่งมอบ มกราคม – ธันวาคม
2565 2566 อัตราการเติบโต
ทั่วโลก 309,884 320,221 +3%
ประเทศเยอรมนี 29,512 32,430 +10%
ทวีปอเมริกาเหนือ 79,260 86,059 +9%
ประเทศจีน 93,286 79,283 -15%
ทวีปยุโรป (ไม่รวมประเทศเยอรมีน) 62,685 70,229 +12%
ตลาดต่างประเทศและตลาดเกิดใหม่ (Overseas and Emerging markets) 45,141 52,220 +16%
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม รวมทั้งภาพยนตร์ และภาพถ่ายได้ที่ Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและข้อมูลที่สะท้อนถึง Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ในมุมมองปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานหลายประการ สมมติฐานเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายในแต่ละประเทศ ภูมิภาคเศรษฐกิจ และตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเราได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เรามีอยู่และ ซึ่งเราพิจารณาว่าเป็นจริง ณ เวลาที่เผยแพร่ หากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใดๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจริง หรือหากสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ Porsche AG แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ วันที่เผยแพร่เท่านั้น

เราไม่ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าย้อนหลัง ข้อความดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่เผยแพร่และสามารถแทนที่ได้ ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นการเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน/ขายหรือเสนอให้แลกเปลี่ยน/ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ