Search
Close this search box.

Tag: nissan-almera-2023-2

NISSAN ALMERA 2023 เพิ่มราคายังน่าซื้ออยู่มั้ย

Review NISSAN ALMERA 2023 หลังจากใช้งานจริง Nissan Almera Minor Change ปี 2023 คุ้มกับการเพิ่มเงินหรือไม่ สำหรับรถคันนี้ถึงแม้ว่าจะเพิ่มราคาขึ้นมา แต่ถ้าคุณดูในเรื่องของ Option และ Feature ที่ใส่มาให้ถือว่าเยอะอยู่พอสมควร ราคาของคันนี้ในรุ่นท็อปหรือรุ่น VL จะอยู่ที่ 699,000 บาท ถ้าถามมุมมองของผมว่ารถคันนี้คุ้มค่าหรือไม่ ผมก็จะตอบสั้น

อ่านเพิ่มเติม