Search
Close this search box.

Tag: MOVE EV X HSEM May2024

MOVE EV X ชวนผู้ประกอบการเปิดสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ พร้อมการันตีรายได้หรือเลือกรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ

MOVE EV X (มูฟ-อี-วี-เอกซ์) ธุรกิจขายและให้บริการสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จัดแสดงนวัตกรรมสะอาดหรือสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ในงาน Money Expo 2024 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ชมการสาธิต และทดลองใช้งานสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ MOVE EV X โดยผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นธุรกิจกับ MOVE EV X ในรูปแบบ S วงเงินการลงทุนเริ่มต้น 679,000 บาท และรูปแบบ M

อ่านเพิ่มเติม