Search
Close this search box.

Tag: Mitsubish

All-New Mitsubishi Triton (2023) เปิดประสบการณ์สัมผัสมิติใหม่เต็มวัน

วันนี้ผมอยู่กับ All-New Mitsubishi Triton (2023) หนึ่งวันเต็มๆ กับ All-New Mitsubishi Triton ดับเบิ้ล แค็บ รุ่น Plus 2.4 Ultra AT 2WD ราคา 1,027,000 บาท All-New Mitsubishi Triton มีให้เลือกหลายรุ่นอย่างรุ่น

อ่านเพิ่มเติม