Search
Close this search box.

Tag: driver’s

เริ่มแล้ว!! ตัดแต้มใบขับขี่ ทำผิดกฎจราจร เมาแล้วขับ-เสพยา เจอตัด 4 แต้ม คะแนนเหลือศูนย์ พักใบขับขี่ 90วัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 20 ฐานความผิด หากถูกตัดเหลือ 0 คะแนนถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน กรณีค้างจ่ายค่าปรับตามใบสั่งถูกตัดแต้มเช่นกัน เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 📕 สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจงรายละเอียด 6 ข้อ เกี่ยวกับมาตรการตัดแต้มใบขับขี่เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร ดังนี้ 1. ขับรถต้องมีใบขับขี่ โดยผู้ขับขี่ทุกคนมี 12 คะแนน

อ่านเพิ่มเติม