Search
Close this search box.

ฟอร์ดมอบทุนการศึกษาพร้อมเครื่องยนต์ แก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในโครงการ ‘เปลี่ยนความรู้สู่อาชีพ’ปีที่ 7

ฟอร์ดประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาระบบทวิภาคีพร้อมมอบทุนการศึกษา 2 ล้านบาทและเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตรไบ-เทอร์โบพร้อมเกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด ที่ใช้ในรถฟอร์ดเรนเจอร์และฟอร์ดเอเวอเรสต์สำหรับใช้เป็นสื่อการสอนให้นักศึกษาสาขาช่างยนต์ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในรถยนต์รุ่นใหม่ของฟอร์ด

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ฟอร์ดได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบภายใต้โครงการ ‘เปลี่ยนความรู้สู่อาชีพ’ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเป้าที่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างเมคาโทรนิคส์และสาขาช่างยนต์

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาสาขาช่างเมคาโทรนิคส์จะมีโอกาสฝึกฝนทักษะการทำงานจริงในหน่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงขึ้นรูปตัวถังรถ โรงประกอบโครงสร้างตัวถังรถ โรงพ่นสีรถ โรงประกอบชิ้นส่วนรถ และหน่วยงานวิศกรรมโรงงานณ โรงงานฟอร์ดไทยแลนด์แมนูแฟคเจอริ่งหรือเอฟทีเอ็ม ขณะที่นักศึกษาสาขาช่างยนต์จะเข้ารับการฝึกฝนทักษะการทำงานจริง พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเมื่อลูกค้านำรถมาเข้ารับบริการ ที่ศูนย์บริการฟอร์ดในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึง:
• การสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาช่างเมคาโทรนิกส์และช่างยนต์
• การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นการศึกษาดูงานการเปิดโอกาสในการฝึกปฏิบัติงาน
• การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้เพิ่มเติม

"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับวงการยานยนต์ไทย”นายรัฐการจูตะเสนกรรรมการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทยกล่าว“โครงการนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้กับการปฏิบัติช่วยเตรียมให้เยาวชนพร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและนำพาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ความก้าวหน้า"

ในปีนี้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบพนักงานฟอร์ดและบุตรของพนักงานฟอร์ด ที่เข้าร่วมโครงการ ‘เปลี่ยนความรู้สู่อาชีพ’ รุ่นที่ 7มีทั้งหมด14คนแบ่งเป็นสาขาเมคราโทรนิคส์9คนและสาขาช่างยนต์5คนโดยนับตั้งแต่โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นในปี2560 ฟอร์ดได้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานฟอร์ดบุตรของพนักงานฟอร์ด และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบแล้วถึง 54คนรวมเป็นเงินทุนการศึกษากว่า8,484,000บาท

มร.วินโค้ซาริคผู้จัดการโรงงานฟอร์ดไทยแลนด์แมนูแฟคเจอริ่งกล่าวว่า "เมื่อผมมองเห็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผมนึกถึงตัวเองตอนหนุ่มๆที่อยากเรียนรู้และมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะจุดประกายความฝันและปลูกฝังทักษะที่จำเป็นเพื่อให้เยาวชนได้เติบโตเป็นช่างฝีมือชั้นนำและสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจในอนาคต"