Search
Close this search box.

Tag: Xiaomi MS11

รถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi MS11 คาดจะเข้าสู่ตลาดจีนในปีหน้า ราคาเริ่ม 1.26 ล้านบาท

รถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi MS11 หรืออาจจะมีอีกชื่อที่เรียกว่า “Modena” และคาดจะเข้าสู่ตลาดจีนในปีหน้า ราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ 260,000 – 350,000 หยวน (1,260,000 – 170,000 บาท) Xiaomi MS11 มากับแบตเตอรี่ความจุ 101 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถวิ่งได้ไกล 800 กิโลเมตร และรองรับการชาร์จ 800V

อ่านเพิ่มเติม