Search
Close this search box.

Tag: Viryah Insureance Songkran 2024

Viriyah ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” 2567

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” 2567 ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ นำกิจกรรมการเล่นเกมที่สอดแทรกความรู้ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาสร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมตอกย้ำการรณรงค์ด้วยการนำกลุ่มวิริยะจิตอาสาร่วมเดินรณรงค์ “ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนในการใช้รถใช้ถนน

อ่านเพิ่มเติม