Search
Close this search box.

Tag: Toyota Dream Car Art Contest 2024

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี “รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024”

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ศกนี้

อ่านเพิ่มเติม