Search
Close this search box.

Tag: Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck ในสหรัฐเปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มต้นที่ 2,150,000 บาท

Tesla Cybertruck จะมีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง รุ่นขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ และรุ่น Cyberbeast ราคาจำหน่าย Tesla Cybertruck ในสหรัฐอเมริกา -รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง 60,990 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทย 2,150,000 บาท -รุ่นขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ

อ่านเพิ่มเติม