Search
Close this search box.

Tag: Suzuki Barber Truck

Suzuki Carry Barber Truck ยกขบวนส่งความสุขแก่ผู้ด้อยโอกาส

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ‘ซูซูกิ’ ตระหนักอยู่เสมอว่า สังคมที่ดี คือสังคมที่มีการช่วยเหลือแบ่งปัน ซูซูกิ จึงไม่ได้มุ่งหวังจะเป็นแค่เพียงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์เท่านั้น แต่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมไทยให้เติบโตเคียงคู่กันไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการริเริ่มโครงการ ‘SUZUKI Cause We Care-เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ’ ขึ้นมานั้น เป็นการตอกย้ำถึงสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนคนไทยและสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยแนวคิดหนึ่งที่เกิดจากขึ้นโครงการ

อ่านเพิ่มเติม