Search
Close this search box.

Tag: REVO-D

Toyota เปิดตัว Hilux REVO-D ทั้งยกสูง-ตัวเตี้ย พิเศษรุ่นฉลองครบ 60 ปี 19 รุ่น 720,000 – 1,301,000 บาท 

โตโยต้า มอเตอร์ เปิดตัว Hilux REVO-D ทั้งยกสูง และตัวเตี้ย ตอบโจทย์การใช้งานส่วนบุคคล พิเศษยิ่งกว่า ด้วยรุ่นฉลองครบรอบ 60 ปี Hilux REVO 60th Anniversary ราคาตั้งแต่ 720,000 – 1,301,000 บาท รวม 19 รุ่นย่อยพิเศษ บริษัท

อ่านเพิ่มเติม