Search
Close this search box.

Tag: Nissan Altima

Nissan Altima วางจำหน่ายแล้วในต่างประเทศ เริ่มต้นที่ประมาณ 948,000 บาท

Nissan Altima รุ่นในต่างประเทศ วางจำหน่ายแล้ว ในรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ 26,825 ดอลลาร์ (ประมาณ 948,000 บาท) ราคาปรับสูงขึ้น กว่ารุ่นก่อนหน้า $100 (ประมาณ 3,500 บาท) การเพิ่มขึ้นของราคาไม่ได้เท่ากับการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์มาตรฐาน แต่ Altima ปี 2024 มีการทดลองใช้บริการ NissanConnect ฟรีนานขึ้นจาก 6

อ่านเพิ่มเติม