Search
Close this search box.

Tag: new-bmx-x1xdrive30e-m-sport

NEW BMX X1xDrive30e M Sport มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ BMW xDrive และระบบปลั๊กอินไฮบริด ราคาจำหน่าย 2,799,000 บาท

Spec & Price NEW BMW X1xDrive30e M Sport ราคาจำหน่ายของ NEW BMX X1 xDrive30e M Sport – ราคา 2,799,000 บาท โปรโมชั่น – แพ็คเกจบำรุงรักษา BSI Standard สิ่งที่เปลี่ยนจากรุ่นเดิม

อ่านเพิ่มเติม