Search
Close this search box.

Tag: #MGThailand

ทดสอบ MG 3 ที่ไทยหลังมีข่าวจะเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทยนำรถยนต์ B-Segment รุ่นใหม่ทดสอบสมรรถนะการขับขี่ทั่วประเทศไทยโดยคณะวิศวกรจากเอ็มจี ทั้งไทยและต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา รวมระยะทางวิ่งแล้วกว่า 10,000 กิโลเมตรซึ่งใช้มาตรฐานการทดสอบระดับสากลทั้งมาตรฐานNEDC และWLTP โดยเป็นการทดสอบที่ใช้องค์ประกอบจริงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเร่งแซง การใช้ความเร็วสูง

อ่านเพิ่มเติม