Search
Close this search box.

Tag: Hyundai Mobility

Hyundai Motor รายงานผลการดำเนินธุรกิจประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2023

Hyundai Motor รายงานผลการดำเนินธุรกิจ ประจำไตรมาสที่สองปี 2023 โดยสามารถสร้างผลกำไรได้ แม้จะมีสภาวะไม่แน่นอนทั่วโลก รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยผันผวน และความเสี่ยงที่จะเกิดเงินเฟ้อทั่วโลก -รายได้ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 17.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็น 42.25 ล้านล้านวอน -กำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 42.2% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.24 ล้านล้านวอน ส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงานแตะระดับ 10% -ผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม