Search
Close this search box.

Tag: gla-200-amg-dynamic-เอสยูวีดีไซน์สปอร์ต

GLA 200 AMG Dynamic เอสยูวีดีไซน์สปอร์ต ยกระดับเทคโนโลยี ล้ำสมัยและระบบความปลอดภัย ราคาจำหน่าย 2,580,000 บาท

Spec & Price – GLA 200 AMG Dynamic ราคาจำหน่าย GLA 200 AMG Dynamic – 2,580,000 บาท สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ – BUMPER ใหม่ – การออกแบบล้อจากสีเทาเป็นสีดำ – พวงมาลัยใหม่ –

อ่านเพิ่มเติม