Search
Close this search box.

Tag: dlt

กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 ย้ำ!!! ต้องยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ก่อนจองทะเบียนรถฯ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/

อ่านเพิ่มเติม

กรมการขนส่งทางบก เผย ยอดการชำระภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2567

ในส่วนกลาง ระหว่างเดือน ต.ค. 66 –พ.ค. 67 แนะ รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพก่อนชำระภาษีออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก มีช่องทางในการให้บริการประชาชนสำหรับการชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายช่องทาง โดยมีช่องทาง การชำระภาษีออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับบริดจสโตน จัดโครงการอบรมให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รุ่นที่ 384

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย โดยรุ่นที่ 384 จะจัดอบรมในวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2567 ผู้สนใจเข้าอบรมต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม