Search
Close this search box.

Tag: byd-dolphin-2

BYD Dolphin รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% วิ่งได้สูงสุด 490 กม. จาก BYD ราคาเริ่มต้น 699,999 บาท

Spec & Price BYD Dolphin ราคาจำหน่ายของ BYD Dolphin – รุ่นสแตนดาร์ด (Standard Range) ราคา 699,999 บาท – รุ่นเอ็กซ์เท็นด์เดน (Extended Range) ราคา 859,999 บาท โปรโมชั่น – ออกรถเริ่มต้นเพียง

อ่านเพิ่มเติม