Search
Close this search box.

Tag: BMW-KMUTNB

BMW จับมือ KMUTNB ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย (BMT) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) เพื่อผสานการทำงานในด้านการศึกษา การวิจัย การสรรหาและแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมไปถึงโครงการความร่วมมืออื่น ๆ สำหรับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรอาชีวศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาในประเทศไทยด้วยการส่งมอบโอกาสในการฝึกงานให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรของบีเอ็มดับเบิลยู ทำงานร่วมกันในด้านงานวิจัย จัดการเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ที่ระยอง รวมทั้งจัดทำโครงการปรับและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานในอนาคตของประเทศไทย เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ มร. เอริค รูเก้ กรรมการผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม