Search
Close this search box.

Tag: BMW-430i-Convertible-M-Sport

BMW 430i Convertible M Sport ใหม่ เปิดจองผ่านช่องทางออนไลน์ เพียง 14 คันเท่านั้น

Spec & Price – BMW 430i Convertible M Sport ราคาจำหน่ายของ BMW 430i Convertible M Sport – 4,499,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ BSI Standard) * เปิดจองพร้อมกันวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน

อ่านเพิ่มเติม