Search
Close this search box.

Tag: Almera

Nissan ปรับราคารถ Almera ทุกรุ่นย่อย 6 พันบาทต่อคัน ตั้งแต่ 1 ส.ค.นี้  รุ่น Turbo E ราคา 5.15 แสน

Nissan Thailand ปรับราคานิสสัน Almera ทุกรุ่นย่อย 6 พันบาทต่อคัน ตั้งแต่ 1 ส.ค.นี้ Almera Turbo E ราคา 5.15 แสน ตัวท็อป SPORTECH 6.75 แสน แจงภาวะเงินเฟ้อ ราคาวัตถุดิบทั่วโลกพุ่ง ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น นิสสัน ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม