โตโยต้าเผย ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม ยอดขายรวม 60,105 คัน ลดลง 41.7%

คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 60,105 คัน ลดลง 41.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,698 คัน ลดลง 48.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,407 คัน ลดลง 37.6% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 30,296 คัน ลดลง 41.8%

Toyota Corolla Altis Hybrid

ประเด็นสำคัญ

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมมีปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 41.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 48.3% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 37.6% สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ด้วยหลายเหตุปัจจัยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความสนใจในการซื้อรถใหม่จึงชะลอตัว และผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย 

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 200,064 คัน  ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 23.6% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 24.4% เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศและระดับโลก ยังส่งผลต่อภาพรวมของตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงพยายามหามาตรการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด  

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2563

1.     ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 41.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,332 คัน ลดลง 48.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ
13,629 คัน ลดลง 21.8%
ส่วนแบ่งตลาด 22.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 7,506 คัน ลดลง 31.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.5%

Honda Civic

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,698 คัน ลดลง 48.3%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า
6,070 คัน ลดลง 25.5%
ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
5,406 คัน ลดลง 55.6% ส่วนแบ่งตลาด 26.1%
อันดับที่ 3 มาสด้า
2,161 คัน ลดลง 56.5%
ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,407 คัน ลดลง 37.6%                     

อันดับที่ 1 อีซูซุ
13,629 คัน
ลดลง 21.8%
ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
11,926 คัน ลดลง 45.2%
ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,930 คัน
ลดลง 47.5%
ส่วนแบ่งตลาด  7.4%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 30,296 คัน ลดลง 41.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
12,634 คัน
ลดลง 21.9% ส่วนแบ่งตลาด 41.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
10,349 คัน ลดลง 46.3%
ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ
2,930 คัน
ลดลง 47.5% ส่วนแบ่งตลาด 9.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,081 คัน
โตโยต้า 962 คัน - มิตซูบิชิ 773  คัน - อีซูซุ 640  คัน - ฟอร์ด 419  คัน - เชฟโรเลต 228 คัน - นิสสัน 59 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,215 คัน ลดลง 39.5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
11,994 คัน
ลดลง 19.7%
ส่วนแบ่งตลาด 44.1%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
9,387 คัน ลดลง 41.6%
ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ
2,157 คัน
ลดลง 46.8% ส่วนแบ่งตลาด  7.9%

 

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

1.  ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 200,064 คัน ลดลง 24.1%                               

อันดับที่ 1 โตโยต้า
56,161 คัน ลดลง 34.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 42,398 คัน
ลดลง 5.6%
ส่วนแบ่งตลาด 21.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า
28,678 คัน ลดลง 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 14.3%

2.  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 78,385 คัน ลดลง 23.6%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า 23,959 คัน เพิ่มขึ้น 6.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
18,661 คัน ลดลง 39.6% ส่วนแบ่งตลาด 23.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน
8,691คัน ลดลง 20.5% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%


Isuzu D-Max

3.  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 121,679 คัน ลดลง 24.4%                     

อันดับที่ 1 อีซูซุ
42,398 คัน ลดลง 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
37,500 คัน ลดลง 32.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ
9,835 คัน ลดลง 29.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

4.  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 96,963 คัน ลดลง 26.9%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
39,620 คัน ลดลง 4.8% ส่วนแบ่งตลาด 40.9%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
32,733 คัน ลดลง 33.7%
ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ
9,835 คัน ลดลง 29.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 9,840 คัน
โตโยต้า 3,320 คัน
 - มิตซูบิชิ 2,626 คัน - อีซูซุ 1,763 คัน - ฟอร์ด 1,298 คัน - เชฟโรเลต 544 คัน - นิสสัน 289 คัน

5.  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 87,123 คัน ลดลง 24.3%

อันดับที่ 1 อีซูซุ
37,857 คัน ลดลง 2.5% ส่วนแบ่งตลาด 43.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า
29,413 คัน ลดลง 29.4%
ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ
7,209 คัน ลดลง 29.1% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%