โตโยต้า รายงานยอดขายรถยนต์มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 103,164 คัน  เพิ่มขึ้น 8.5% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 40,061 คัน เพิ่มขึ้น 15.2% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 63,103 คัน เพิ่มขึ้น 4.6% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 52,080 คัน เพิ่มขึ้น 7.9%

  • ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมมีปริมาณการขาย 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 15.2% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4.6% เป็นผลจากความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงมีต่อเนื่อง ประกอบกับผลจากการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเดือนที่มีนาคมผ่านมา ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์

2) ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 263,549 คัน เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 13.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 9.5% เนื่องจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี ล้วนส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนคาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้า ที่มีต่อการเปิดตัวรถใหม่ และรถรุ่นปรับปรุงใหม่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ รวมถึงด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 

  • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2562

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 103,164 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      33,944 คัน      เพิ่มขึ้น      27.1%       ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          17,423 คัน      ลดลง         7.4%       ส่วนแบ่งตลาด 16.9%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       11,017 คัน      เพิ่มขึ้น       8.0%       ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 40,061 คัน เพิ่มขึ้น 15.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      12,167 คัน      เพิ่มขึ้น      28.0%       ส่วนแบ่งตลาด 30.4%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       8,147 คัน      เพิ่มขึ้น       5.7%       ส่วนแบ่งตลาด 20.3%

อันดับที่ 3 มาสด้า       4,965 คัน      เพิ่มขึ้น       0.4%       ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

3.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 63,103 คัน เพิ่มขึ้น 4.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      21,777 คัน      เพิ่มขึ้น    26.5%         ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          17,423 คัน      ลดลง      7.4%           ส่วนแบ่งตลาด 27.6%  

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ        5,584 คัน     เพิ่มขึ้น     9.1%           ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

4.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 52,080 คัน เพิ่มขึ้น 7.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      19,257 คัน      เพิ่มขึ้น      34.2%       ส่วนแบ่งตลาด 37.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ         16,186 คัน      ลดลง         6.1%       ส่วนแบ่งตลาด 31.1%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ       5,584 คัน      เพิ่มขึ้น       9.1%       ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 7,103 คัน

โตโยต้า 3,180 คัน – มิตซูบิชิ 1,526 คัน – อีซูซุ 1,255 คัน – ฟอร์ด 640 คัน – เชฟโรเลต 342 คัน – นิสสัน 160 คัน

5.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 44,977 คัน เพิ่มขึ้น 6.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      16,077 คัน      เพิ่มขึ้น     37.0%        ส่วนแบ่งตลาด 35.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          14,931 คัน      ลดลง        6.6%        ส่วนแบ่งตลาด 33.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด          4,926 คัน      ลดลง      14.2%        ส่วนแบ่งตลาด 11.0%

 

  • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2562

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 263,549 คัน เพิ่มขึ้น 11.2%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า      86,246 คัน      เพิ่มขึ้น    34.3%         ส่วนแบ่งตลาด 32.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ         44,922 คัน      เพิ่มขึ้น     1.4%         ส่วนแบ่งตลาด 17.0%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      30,004 คัน      เพิ่มขึ้น     5.5%         ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 102,620 คัน เพิ่มขึ้น 13.9%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      30,921 คัน     เพิ่มขึ้น    24.2%         ส่วนแบ่งตลาด 30.1%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       22,520 คัน     เพิ่มขึ้น     4.1%         ส่วนแบ่งตลาด 21.9%

อันดับที่ 3 มาสด้า       13,352 คัน     เพิ่มขึ้น   15.0%           ส่วนแบ่งตลาด 13.0%

3.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 160,929 คัน เพิ่มขึ้น 9.5%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า      55,325 คัน      เพิ่มขึ้น   40.6%          ส่วนแบ่งตลาด 34.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          44,922 คัน      เพิ่มขึ้น    1.4%          ส่วนแบ่งตลาด 27.9%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        14,264 คัน      ลดลง    17.0%          ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

4.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 132,705 คัน เพิ่มขึ้น 12.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      49,371 คัน      เพิ่มขึ้น   40.2%           ส่วนแบ่งตลาด 37.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          41,607 คัน      เพิ่มขึ้น    2.7%          ส่วนแบ่งตลาด 31.4%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด         14,263 คัน      ลดลง    14.7%           ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 17,569 คัน

โตโยต้า 7,704 คัน – มิตซูบิชิ 3,763 คัน – อีซูซุ 2,775 คัน – ฟอร์ด 1,845 คัน – เชฟโรเลต 917 คัน –นิสสัน 565 คัน

5.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 115,136 คัน เพิ่มขึ้น 11.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      41,667 คัน      เพิ่มขึ้น   44.8%         ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ         38,832 คัน      เพิ่มขึ้น    3.8%          ส่วนแบ่งตลาด 33.7%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด       12,418 คัน      ลดลง     12.6%         ส่วนแบ่งตลาด 10.8%