พ่อมดลั้ลลา Isuzu Press Trip อุบลราชธานี ตอน 2 ออกอากาศ 17 กรกฎาคม 61