พ่อมดลั้้ลลา Isuzu Press Trip อุบลราชธานี ตอน 1 ออกอากาศ 10 กรกฎาคม 61